Akredytacje na galę FEN 17 Baltic Storm

Federacja Fight Exclusive Night informuje, że można już ubiegać się o akredytacje prasowe na galę FEN 17 Baltic Storm, która odbędzie się 12 maja 2017 w hali Gdynia Arena. Wnioski można składać na oficjalnej stronie FEN oraz w systemie Accredito.com.

Aby złożyć wniosek o akredytację prasową na galę FEN 17 Baltic Storm, proszę wypełnić zamieszczony poniżej formularz albo wysłać go w wirtualnym biurze prasowym FEN w systemie Accredito.com. Przed przesłaniem wniosku prosimy zapoznać się z regulaminem przyznawania i wykorzystania akredytacji na galę FEN 17 Baltic Storm.

Na galę przyznawane będą tylko akredytacje dziennikarskie. Nie będą udzielane akredytacje dla fotoreporterów oraz ekip filmowych. Zdjęcia z gali FEN 17 Baltic Storm w wysokiej rozdzielczości będą wysłane do zainteresowanych redakcji w możliwie najkrótszym czasie od zakończenia gali i wydarzeń jej towarzyszących.

O złożenie wniosków akredytacyjnych prosimy również przedstawicieli redakcji, które objęły galę FEN 17 Baltic Storm patronatem medialnym.

Przypominamy, że wstęp przedstawicieli mediów na poprzedzające galę media trening i ceremonię ważenia zawodników nie wymaga posiadania akredytacji. Fotoreporterzy oraz ekipy telewizyjne i filmowe będą mogli podczas obu wydarzeń pracować bez żadnych ograniczeń.

Termin nadsyłania wniosków akredytacyjnych upływa w dniu 10 maja 2017 o północy. Potwierdzenia przyznania akredytacji będą wysłane drogą elektroniczną w ciągu 48 godzin od momentu złożenia wniosku, najpóźniej w dniu 11 maja do północy.

WNIOSEK AKREDYTACYJNY

[ninja_form id=1]