Akredytacje na galę FEN 12 – zapraszamy do składania wniosków!

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie akredytacji dziennikarskich na galę FEN 12 Feel the Force, która 20 maja 2016 odbędzie się we Wrocławiu w Hali Stulecia.

Na galę przyznawane będą tylko akredytacje prasowe dla dziennikarzy. Nie będą udzielane akredytacje dla fotoreporterów oraz ekip filmowych. Zdjęcia z gali FEN 12 Feel The Force będą rozesłane do zainteresowanych mediów w możliwie najszybszym czasie po wydarzeniu.

W podanym linku zamieszczamy do pobrania wniosek akredytacyjny, który należy wypełnić, popisać i zeskanowany przesłać na adres mailowy media@fen-mma.com.

Termin nadsyłania wniosków akredytacyjnych upływa w dniu 17 maja 2016 o godzinie 16:00.
Potwierdzenia przyznania akredytacji zostaną rozesłane drogą mailową w dniu 18 maja 2016, po godzinie 15:00.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem przyznawania akredytacji.

FEN