Ostatnie dni przyznawania akredytacji FEN18

12 sierpnia w Koszalinie odbędzie się gala Fight Exclusive Night 18 – „Summer Edition”. Dziennikarze mogą ubiegać się o akredytacje prasowe na te wydarzenie. Od tej edycji wnioski składać można TYLKO drogą mailową i NIE OBOWIĄZUJE już system Accredito. Przed przesłaniem wniosku prosimy zapoznać się z regulaminem przyznawania i wykorzystania akredytacji na galę FEN 18 Summer Edition.

Akredytacje udzielane są na podstawie prawidłowo wypełnionego i złożonego wniosku akredytacyjnego, dostępnego na oficjalnej stronie federacji FEN: fen-mma.com/fen-18-summer-edition/akredytacje-prasowe/ lub na adres mail: j.borowicz@fen-mma.com.

Wnioski akredytacyjne należy składać za pośrednictwem oficjalnej strony FEN do dnia 10 sierpnia 2017 do północy.

WNIOSEK AKREDYTACYJNY

[ninja_form id=1]