FEN 9 Go For It: akredytacje dziennikarskie

Można już składać wnioski akredytacyjne na galę Fight Exclusive Night 9 Go For It, która 7 listopada 2015 roku odbędzie się we Wrocławiu. Na galę przyznawane będą tylko akredytacje prasowe dla dziennikarzy. Nie będą udzielane akredytacje dla fotoreporterów i ekip filmowych.

Przed przesłaniem wniosku prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem przyznawania akredytacji – linki do obu dokumentów zamieszczamy poniżej.

Formularz wniosku akredytacji należy wypełnić, czytelnie popisać i po zeskanowaniu przesłać na adres mailowy media@fen-mma.com

Termin nadsyłania wniosków akredytacyjnych upływa w dniu 2 listopada 2015 o godz. 14:00.

Potwierdzenia przyznania akredytacji zostaną rozesłane do dnia 3 listopada 2015 do godziny 17:00 drogą mailową.

Oba dokumenty mogą Państwo pobrać tutaj: wniosek akredytacyjny i regulamin przyznawania akredytacji.

FEN