Regulamin składania wniosków akredytacyjnych i zasady ich przyznawania

Regulamin składania wniosków akredytacyjnych i zasady ich przyznawania:

 1. Akredytacje są imienne i przyznaje się je wyłącznie na galę FEN 18 „Summer Edition” konkretnemu przedstawicielowi określonej redakcji.
 2. Akredytacje udzielane są bezpłatnie.
 3. Akredytacje udzielane są na podstawie prawidłowo wypełnionego i złożonego wniosku akredytacyjnego, dostępnego na oficjalnej stronie federacji FEN: fen-mma.com/fen-18-summer-edition/akredytacje-prasowe/ lub na adres mail: j.borowicz@fen-mma.com
 4. O akredytacje ubiegać się mogą przedstawiciele redakcji prasowych, radiowych i telewizyjnych oraz serwisów internetowych. Nie będą przyznawane akredytacje dla fotoreporterów i ekip filmowych. Federacja FEN gwarantuje dostarczenie zdjęć z gali FEN 18 „Summer Edition” w wysokiej rozdzielczości każdej zainteresowanej redakcji.
 5. Wnioski akredytacyjne należy składać za pośrednictwem oficjalnej strony FEN do dnia 10 sierpnia 2017 do północy. Po tym terminie uzyskanie akredytacji będzie możliwe jedynie po telefonicznym skontaktowaniu się z Biurem Prasowym FEN pod nr telefonu 691 469 668.
 6. Dane podane we wniosku akredytacyjnym muszą być prawdziwe, kompletne oraz aktualne.
 7. Prawidłowe złożenie wniosku akredytacyjnego nie jest równoznaczne z przyznaniem akredytacji. Informacja o przyznaniu lub nieprzyznaniu akredytacji zostanie przesłana na podany we wniosku akredytacyjnym adres mailowy w ciągu 48 godzin od złożenia wniosku, najpóźniej do dnia 11 sierpnia 2017 roku do północy.
 8. Federacja FEN zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia akredytacji bez podania przyczyn.
 9. Akredytacje w formie identyfikatorów lub opasek będą wydawane w dniu gali w wyznaczonym do tego punkcie przy jednym z wejść do hali Widowiskowo-Sportowej w Koszalinie przy ul. ul. Śniadeckich 4.
 10. Akredytacje będą wydawane wyłącznie po okazaniu ważnej legitymacji prasowej lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość akredytowanego. Akredytacja jest ważna wyłącznie z legitymacją prasową lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość akredytowanego dziennikarza.
 11. Akredytacje nie będą wydawane osobom trzecim.
 12. Akredytacja powinna być umieszczona w miejscu widocznym dla organizatorów, służb porządkowych i technicznych.
 13. W dniu gali akredytacja zezwala na wejście na teren hali Widowiskowo-Sportowej w Koszalinie oraz przebywanie w wyznaczonej strefie Press, zgodnie z oznaczeniem na identyfikatorze.
 14. Akredytacja upoważnia do przeprowadzania wywiadów w strefach mieszanych wyznaczonych przez federację FEN. Wywiady w formie nagrań wideo powinny być rejestrowane wyłącznie na tle specjalnie do tego celu przygotowanych tablic sponsorskich. W przypadku ignorowania tego zalecenia federacja FEN może anulować akredytację na czas nieokreślony.
 15. Akredytacja upoważnia do uczestnictwa w konferencjach prasowych organizowanych przez federację FEN.
 16. Akredytacja nie upoważnia do przebywania w obrębie klatkoringu oraz wchodzenia na niego przed, w trakcie i po zakończeniu gali.
 17. Udział przedstawicieli mediów w innych wydarzeniach towarzyszących gali (media trening, oficjalne ważenie zawodników, after party itp.) nie wymaga uzyskania akredytacji.
 18. Organizatorzy nie gwarantują przedstawicielom mediów w miejscu odbywania się gali dostępu do internetu, możliwości podłączenia sprzętu do zasilania oraz miejsca parkingowego.
 19. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu lub niezastosowania się podczas gali do wytycznych organizatorów, służb porządkowych i technicznych federacja FEN ma prawo anulowania akredytacji w trybie natychmiastowym.
 20. Akredytacje, które zostaną przekazane osobom nieupoważnionym, będą anulowane i konfiskowane w trybie natychmiastowym. Redakcji, która przekazała akredytację osobie nieupoważnionej, anulowany będzie wstęp na gale FEN do odwołania.
 21. Formularze wniosku akredytacyjnego oraz Regulamin przyznawania i wykorzystania akredytacji prasowych na galę FEN 18 „Summer Edition” są dostępne na oficjalnej stronie federacji FEN.
 22. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje zarządowi federacji Fight Exclusive Night.

Zarząd federacji Fight Exclusive Night

Wrocław, 31 lipca 2017 r.