Akredytacje na galę FEN 15 Final Strike

Federacja Fight Exclusive Night informuje, że uruchomiony został proces akredytacyjny na galę FEN 15 Final Strike, która odbędzie się 14 stycznia 2017 roku w hali RCS w Lubinie. Wnioski można składać na oficjalnej stronie internetowej FEN oraz w systemie Accredito.com.

Aby złożyć wniosek o akredytację prasową na galę FEN 15 Final Strike, proszę wypełnić zamieszczony poniżej formularz albo wysłać go w wirtualnym biurze prasowym FEN w systemie Accredito.com. Przed przesłaniem wniosku prosimy uważnie przeczytać Regulamin przyznawania i wykorzystania akredytacji na galę FEN 15 Final Strike.

Na galę przyznawane będą tylko akredytacje dziennikarskie. Nie będą udzielane akredytacje dla fotoreporterów oraz ekip filmowych. Zdjęcia z gali FEN 15 Final Strike w wysokiej rozdzielczości będą wysłane do zainteresowanych redakcji w możliwie najkrótszym czasie od zakończenia gali i wydarzeń jej towarzyszących.

O złożenie wniosków akredytacyjnych prosimy również przedstawicieli redakcji, które objęły galę FEN 15 Final Strike patronatem medialnym.

Termin nadsyłania wniosków akredytacyjnych upływa w dniu 13 stycznia 2017 o godzinie 12:00. Potwierdzenia przyznania akredytacji będą wysłane drogą elektroniczną w ciągu 48 godzin od momentu złożenia wniosku, najpóźniej w dniu 13 stycznia do północy.

WNIOSEK AKREDYTACYJNY

[ninja_form id=1]

FEN