Akredytacje na galę FEN 14 Silesian Rage

Federacja Fight Exclusive Night informuje, że można już ubiegać się o akredytacje prasowe na galę FEN 14 Silesian Rage, która odbędzie się 15 października 2016 w katowickim Spodku. Wnioski można składać na oficjalnej stronie internetowej FEN oraz w systemie Accredito.com.

Aby złożyć wniosek o akredytację prasową na galę FEN 14 Silesian Rage, proszę wypełnić zamieszczony poniżej formularz albo wysłać go w wirtualnym biurze prasowym FEN w systemie Accredito.com. Przed przesłaniem wniosku prosimy uważnie przeczytać Regulamin przyznawania i wykorzystania akredytacji na galę FEN 14 Silesian Rage.

Na galę przyznawane będą tylko akredytacje dziennikarskie. Nie będą udzielane akredytacje dla fotoreporterów oraz ekip filmowych. Zdjęcia z gali FEN 14 Silesian Rage w wysokiej rozdzielczości będą wysłane do zainteresowanych redakcji w możliwie najkrótszym czasie od zakończenia gali i wydarzeń jej towarzyszących.

O złożenie wniosków akredytacyjnych prosimy również przedstawicieli redakcji, które objęły galę FEN 14 Silesian Rage patronatem medialnym.

Termin nadsyłania wniosków akredytacyjnych upływa w dniu 14 października 2016 o godzinie 16:00. Potwierdzenia przyznania akredytacji będą wysłane drogą elektroniczną w ciągu 48 godzin od momentu złożenia wniosku, najpóźniej w dniu 14 października do północy.

WNIOSEK AKREDYTACYJNY

Proces akredytacyjny na galę FEN 14 Silesian Rage został zakończony.

FEN